JA!!!11!!1!!1cos(0)

Men, det gjelder fremdeles andre anbefalinger som du må ta hensyn til.